برد پکیج
تعمیر انواع برد پکیج

برد پکیج وظیفه کنترل عملکرد تمامی قطعات داخلی و حتی در مواردی کنترل قطعات خارجی همانند سنسور دما اتاقی را نیز عهده دار می باشد